Firmast

Põlvamaa Hoiu-Laenuühistu on füüsiliste ja juriidiliste isikute hoiundus- ja laenundusalaseks teenindamiseks loodud finantseerimisasutus. Ühistu eesmärk on tööhõive ja ettevõtluse arendamine tegevuspiirkonnas ühistegevuse kaudu. Ühistu on asutatud 2000. aastal ja tegutseb tulundusühistuna Eesti Vabariigi õigusaktide ja põhikirja alusel.

Põlvamaa Hoiu-Laenuühistu tegevuspiirkonnaks on Põlva maakonna Põlva linn, Põlva, Laheda, Kanepi, Valgjärve, Kõlleste, Vastse-Kuuste, Ahja, Mooste, Räpina, Veriora, Orava, Värska, Mikitamäe valla ja Võru maakonna Võru ja Lasva valla, Valga maakonna Otepää valla ja nendega piirnevate kohalike omavalitsuste haldusterritoorium.

Ühistu asukoht on Põlva linn, 63307 Põlva maakond, Eesti Vabariik.