Ajalugu

16.augustil 2000 sõlmiti Põlvamaa Hoiu-Laenuühistu algatusgrupi poolt Põlvas Ere Kürsa notaribüroos Põlvamaa Hoiu-Laenuühistu asutamisleping.
Põlvamaa HLÜ asutajaliikmed olid: Toomas Tobreluts, Janno Rüütle, Allan Nutov, Tiit Mähar, Helle Virt, Põlva Talupidajate Liit ja Põlva Teraviljaühistu.

Algatusgrupi poolt kutsuti 30.augustil 2000 kokku Põlvamaa Hoiu-Laenuühistu asutamiskoosolek, Põlva linnavalitsuse saalis. Asutamiskoosolekule registreerus 50 inimest

Üldkoosolek kinnitas kolmeliikmelise Põlvamaa Hoiu-Laenuühistu juhatuse koosseisus:
Helle Virt
Tiiu Rüütle
Arno Tamm.

Üldkoosolek kinnitas hääletustulemuste põhjal viieliikmelise nõukogu koosseisus :
Allan Nutov
Toomas Tobreluts
Uno Silberg
Ester Tuiksoo
Jaak Urm

Üldkoosolek kinnitas hääletustulemuste põhjal revisjonikomisjoni koosseisus:
Aino Suurmann
Malle Tauram
Ulvi Ajalik

Üldkoosolek kinnitas hääletustulemuste põhjal kolmeliikmelise laenukomisjoni koosseisus:
Tiiu Rüütle
Endel Härm
Uno Kaldmäe

Audiitoriks nimetati avalikul hääletusel Lii
Simmo.

Samal päeval toimunud Põlvamaa Hoiu-Laenuühistu juhatuse esimesel koosolekul valiti juhatuse esimeheks Helle Virt.

19.09.2000 toimunud nõukogu esimesel koosolekul valiti Põlvamaa Hoiu-Laenuühistu nõukogu esimeheks Uno Silberg.

12. oktoober 2000 kanne äriregistris (esmakanne) Põlvamaa HLÜ registrikood 10695368, Osakapital 200 000 EEK.
16. august 2001 (muutmiskanne) osakapital 600 000 EEK.
23. juuli 2003 (muutmiskanne) osakapital 600 000 EEK, kinnitatud põhikirja uus redaktsioon.
08. november 2000 toimus Põlva Kultuurikeskuses. Põlvamaa HLÜ erakorraline üldkoosolek. Osa võttis 52 liiget.Koosolekut juhatas Uno Silbrg.
Päevakord:
1. Põhikirja muutmine.
2. Osakapitali suurendamine.
3. Liikmetele laenuandmise korra kehtestamine.
4. Eelarve kinnitamine.
5. Töötasustamise aluste ja korra kehtestamine.
6. Jooksvad küsimused.

Põlvamaa Hoiu-Laenuühistu erakorraline üldkoosolek toimus 10. mail 2001Põlva Kultuurikeskuses.
Koosoleku kutsus kokku juhatus.
Koosoleku juhataja Janno Rüütle ja Helle Virt.
Päevakord:
1. Tegevusaruanded
2. Loodava Hoiu-Laenuühistute Hoiuste Tagamise Sihtasutuse asutajaliikmeks astumine.
3. Eesti Ühistegelise Liidu liikmeks astumine.
4. Laenude väljastamine.
5. Põhikirjalised toimingud.
6. Jooksvad küsimused.

Põlvamaa Hoiu-Laenuühistu korraline üldkoosolek toimus
23. mail 2002 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses. Koosoleku juhataja Uno Silberg.
Päevakord:
1. Põlvamaa HLÜ areng ja 2001 majandusaasta aruanne.
2. Revisjoni aruande kinnitamine.
3. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine.
4. Majandusaasta aruande kinnitamine.
5. 2002 majandusaasta eelarve kinnitamine.
6. Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) Liikmeks astumine.
7. Jooksvad küsimused.

Põlvamaa Hoiu-Laenuühistu korraline üldkoosolek toimus 17. juunil 2003 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses. Koosoleku juhataja Uno Silberg Osales 114 HLÜ liiget. Koosolekul viibis notar pr. Kaire Salomon
Päevakord:
1. Üldkoosoleku juhataja, protokollija ja tööorganite valimine.
2. Põlvamaa Hoiu-Laenuühistu areng ja 2002. Majandusaasta aruanne.
3. Revisjoni aruande kinnitamine.
4. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine.
5. Majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ettepaneku kinnitamine.
6. 2003 majandusaasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine.
7. Uue põhikirja projekti arutelu ja põhikirja kinnitamine.
8. HLÜ nõukogu, revisjonikomisjoni, laenukomitee valimine ja audiitori nimetamine.
9. HLÜ nõukogu, laenukomitee ja revisjoni liikmete tasustamise aluste ja korra kehtestamine.
10. Volinike valimine.
11. Jooksvad küsimused.
Üldkoosolek hindas juhatuse tegevuse “heaks”. Võeti vastu põhikirja uus redaktsioon. Nõukogu liikmeteks valiti: Uno Silberg, Ester Tuiksoo, Toomas Tobreluts, Sally Pukk ja Janno Rüütle.
Üldkoosolek kinnitas laenukomisjoni: Tiiu Rüütle, Uno Kaldmäe, Endel Härm.
Üldkoosolek kinnitas revisjonikomisjoni: Ulvi Ajalik, Aino Suurmann, Anneli Härm.
Üldkoosolek valis 25 volinikku viieks aastaks koosseisus: Ulvi Ajalik; Lea Erleman; Endel Härm; Aadu Jõgiaas; Jaanus Kiristaja; Vello Konsap; Marje Kuuse; Jaak Kõiv; Ene Lellep; Jaan Lond; Tiit Mähar; Vaike Nilbe; Allan Nutov; Sulev Peets; Janno Rüütle; Tiiu Rüütle; Uno Silberg; Aino Suurmann; Arno Tamm; Toomas Tobreluts; Vaike Torop; Margus Trumsi; Ester Tuiksoo; Helle Virt; Villu Vinne.
Audiitoriks kinnitati pr. Lii Simmo.

27.juunil 2003 toimunud nõukogu koosolekul valiti Põlvamaa HLÜ nõukogu esimeheks Uno Silberg ja aseesimeheks Toomas Tobreluts.
Juhatuse liikmeteks valiti Helle Virt; Tiiu Rüütle ja Arno Tamm.
Juhatuse esimeheks valiti Helle Virt.

26. augustil 2003 külastas Põlvamaa Hoiu-Laenuühistut Eesti Vabariigi president hr. Arnold Rüütel.

29. märtsil 2004 peatas oma volitused Põlvamaa HLÜ nõukogu liige pr.Ester Tuiksoo.
Alates 02. aprillist 2004 on Ester Tuiksoo Eesti Vabariigi põllumajandusminister.
Põlvamaa HLÜ teeb koostööd Salva Kindlustus AS-i ja AS IF Eesti Kindlustusega. Vahendame liikluskindlustus-, varakindlustus- ja reisikindlustustooteid.

31. detsember 2001 seisuga Põlvamaa HLÜ-s liikmeid 138, s.h. juriidilisi isikuid 12.
Osakapital 715 650 EEK.
Tähtajalised hoiused 312 100 EEK.
Sihtasutuse Maaelu Edendamise Fondi deposiit 284 000 EEK
Laenud eraisikutele ja äriühingutele 950 169 EEK,

31. detsember 2002 seisuga Põlvamaa HLÜ-s liikmeid 181, s.h. juriidilisi isikuid 12.
Osakapital 898 550 EEK.
Tähtajalised hoiused 656 600 EEK.
Sihtasutuse Maaelu Edendamise Fondi deposiit 700 000 EEK.
Laenud eraisikutele ja äriühingutele 1 133 250 EEK,

31. detsember 2003 seisuga Põlvamaa HLÜ-s liikmeid 252, s.h. juriidilisi isikuid 13.
Osakapital 772 300 EEK.
Tähtajalised hoiused 1 252 800 EEK, 73 lepingut,
keskmine hoiuse suurus 17 162 EEK.
Sihtasutuse Maaelu Edendamise Fondi deposiit 1 300 000 EEK.
Laenud eraisikutele ja äriühingutele 2 809 079 EEK, 146 laenulepingut,
keskmine laenu suurus 19 240 EEK.