Hoiused

Hoiustaja peab olema Põlvamaa Hoiu-laenuühistu liige.
Sisseastumismaks ühistusse astumisel on eraisikul 6 € ja juriidilisel isikul 32 €.
Minimaalne osaku suurus on eraisikul 32 € ja juriidilisel isikul 64 €.

Põlvamaa Hoiu-Laenuühistu võtab vastu tähtajalisi hoiuseid eraisikutelt ja juriidilistelt isikutelt .

Tähtajaline hoius

Minimaalne sissemakse alates 50 €.
Tähtaeg kolmest kuust kuni kolme aastani.
Intressimäär on 6% aastas.

Hoiusele ei saa teha täiendavaid sissemakseid ja sealt ei saa ka teha lepinguperioodi kestel väljamakseid. Hoiusele saab vormistada automaatse pikendamise korralduse, mis kehtib kuni kliendi kirjaliku korralduseni selle tühistamiseks.
Lepingu pikendamisel saab intressimääraks momendil Põlvamaa Hoiu-Laenuühistus kehtiv tähtajaliste hoiuste intressimäär.

Eelneva perioodi eest arvestatud intressid kantakse hoiustaja poolt määratud arvelduskontole või lisatakse pikendatavale hoiusele.

Tulenevalt tulumaksuseadusest on hoiu-laenuühistus peetavate eraisikute hoiuste intress maksustatud tulumaksuga. Põlvamaa Hoiu-Laenuühistu peab intresside väljamaksmisel tulumaksu kinni ja kannab üle Maksu- ja Tolliametile.